ผู้บริหารการศึกษาดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

Calendar

February 2016
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
10:34
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
35
เนื้อหา
9
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4293

นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้ออกติดตามตรวจสอบงบลงทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ในวันที่ 10 ก.พ.59 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ...
อ่านต่อ...
นาย ยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ของสพป.ราชบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนวัดเจติยาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 14.00 น. ในเรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net/NT การอ่านออกเขียนได้ การดำเนิ...
อ่านต่อ...
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมอบรมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี (ข้อมูลโดยโรงเรียนวัดดอนตลุงฯ...
อ่านต่อ...
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาของนางสาว กรรณิการ์ สำรวมจิตต์ ให้เด็กนักเรียนยากจนในสังกัดจำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ในที่ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ผอ.กลุ่มฯ ประจำสัปด...
อ่านต่อ...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.๐๐ น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจติยาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านออก เขียนได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 และ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ในระดับชั้นประถ...
อ่านต่อ...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยประสานงานในการรับรถจักรยานพระราชทาน จังหวัดราชบุรี นำโดยนางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ เดินทางไปรับรถจักรยานพระราชทาน จำนวน 116 คัน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร จากนัันนำไปให้วิท...
อ่านต่อ...
  1. ข่าว สพป.
  2. ประกาศ สพป.
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

next
prev

Fanpage สพป.ราชบุรี เขต 1

ระบบบริหาร สพท.

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ราชบุรี 1

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการเรียกบรรจุ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เข้าสู่ระบบ

เว็บลิงค์