ค่านิยม 12 ประการ

 


รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

 


 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
เรื่อง    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่
ครูผู้สอน(ครูขั้นวิกฤต)      
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 


ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม
โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล      

 

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1      

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558     

เอกสารการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
      ครั้งที่ 1/2557 ของดร.อ่องจิต เมธยะประภาส  รองเลขาธิการ กพฐ.     

การดำเนินการสอบราคา
     การลงประกาศสอบราคา สพฐ.
     ข้อมูลผู้ขาย
     เอกสารส่งเขต
     เอกสารทำข้อมูลผู้ขาย
     การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศสอบราคา

โรงเรียนในสังกัด

ดู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า์

เรื่องน่ารู้