ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 18.232.127.73
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 03  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  19:24:46

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.ratchaburi1.org
ที่ตั้งสำนักงานตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
ทางโทรศัพท์0-3232-1914, 0-3232-1982, 0-3232-3385, 0-3232-6013, 0-3232-7140,0-3232-8756, 0-3233-8984 หรือ http://www.ratchaburi1.org/contact.html
ทางโทรสาร0 3233 7645
ทางอีเมล์admin@ratchaburi1.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : นายยรรยงค์ เจริญศรี (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑)
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑)


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒