สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

 

 


TEPE ONLINE

 

 

 

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

[ รายละเอียด ] 

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

[ รายละเอียด ] 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง : 88 ฝัน 88 โรงเรียน”
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี จัดโครงการ “โรบินสันสานฝัน ให้น้อง : 88 ฝัน 88 โรงเรียน” เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 88 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งครั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้รับการสนับสนุน จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฐิติมา บำรุงสุข เบอร์โทร 081-9448385

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการเพชรในตม)                                        

[ รายละเอียด ] 

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้ผู่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (โครงการเพชรในตม)                                        

[ รายละเอียด ] 

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                                        

[ รายละเอียด ] 


ปฏิทินการบริหารงบประมาณปี 2558      [ รายละเอียด ]  

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ
พิเศษหรือโครงการนักเรียนทุน โครงการเพชรในตม)                                         

[ รายละเอียด ]  

ประกาศ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                                        

[ ประกาศ ]       [ บัญชีรายชื่อ ]         [ มาตรการป้องกันทุจริต ]

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

[ รายละเอียด 1 ]       [ รายละเอียด 2 ]

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
[ รายละเอียด ]

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
[ รายละเอียด ]

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

[ รายละเอียด ]

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558     

เอกสารการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
      ครั้งที่ 1/2557 ของดร.อ่องจิต เมธยะประภาส  รองเลขาธิการ กพฐ.     

การดำเนินการสอบราคา
     การลงประกาศสอบราคา สพฐ.
     ข้อมูลผู้ขาย
     เอกสารส่งเขต
     เอกสารทำข้อมูลผู้ขาย
     การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศสอบราคา

โรงเรียนในสังกัด

ดู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

เรื่องน่ารู้