ผู้บริหารการศึกษานายยรรยงค์  เจริญศรี
ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการ ปี 2561

รายงานผลการดำเนินงาน


ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รายงานการติดตามและประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด

สถิติ

OS
Linux p
PHP
5.2.10
MySQL
5.0.95-log
เวลา
19:46
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
1
เนื้อหา
7
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
18759

 

ระบบบริหาร สพท.

ขั้นตอนการให้บริการ
สพป.ราชบุรี เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.
ราชบุรี 1

คู่มือบริการประชาชน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
ข้าราชการและูกจ้างประจำ

ID PLAN 

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 

E-Mail ratchaburi1.org

E-Form 


แนะแนว สพฐ.

คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

แบบประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการ สพป.ราชบุรี เขต 1

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เว็บลิงค์