2566-1
2566-2
2566-3
banner
vote
job1
nogift
908278
Green Clean Corporate Organizational Chart (1)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ011
พันธกิจ012345
sillapa-70
เยี่ยมบ้านนักเรียน 100_
previous arrow
next arrow

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค. (2) [ ประกาศ ]  [ แบบคำร้องขอย้าย ]  [ เอกสารแนบท้าย 1 ]  [ เอกสารแนบท้าย 2 ]  [ เอกสารแนบท้าย 3 ]
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค. (2) [ ประกาศ ]  [ แบบคำร้องขอย้าย ]  [ เอกสารแนบท้าย 1 ]  [ เอกสารแนบท้าย 2 ]  [ เอกสารแนบท้าย 3 ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน การให้หรือรับของขวัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาสำนักงาน อาคาร 1  [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]    [ รายละเอียด 3 ]    [ รายละเอียด 4 ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  [ รายละเอียด ]
 • แก้ไขประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 [ รายละเอียด 1 ]
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]
 • ค่าพิกัดแกง X และแกน Y ของโรงเรียนในสังกัด สพท.ราชบุรี เขต 1 [รายละเอียด]
 • E-mail Address ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  (obecmail.obec.go.th) [ รายละเอียด ]
 • E-mail Address ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 (ratchaburi1.org)  [ รายละเอียด ]

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • นโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

[ดูข่าวทั้งหมด]

จดหมายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

[ดูข่าวทั้งหมด]

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

[ดูข่าวทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เว็บลิงค์

ปฐมวัยไทยแลนด์
0010_60f8f2281b97c-actual
307353553_1854022038263208_3761177254892268690_n
10moe_-01
ดาวน์โหลด
banner-Policyeducation
8จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ-1440-x-490-px
1ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็ก
asem-moe-01
2teacher_s-debt-1440x490-moe-web
4นโยบาย-และจุดเน้น-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566-1440-×-490-px
1
2
3
BN-220764
4
5
Elearning-2565-1
banner1
previous arrow
next arrow

Codeing Thailand
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบริหารงาน บุคคล
ติวฟรีดอทคอม
OBEC Channel
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนวิถีพุทธ
OBEC Content Center
ระบบยื่นคำร้องเทียบวุฒิ
ระบบสารสนเทศ SET

เพลงมาร์ชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1