Sorting by

×
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

nogift
เยี่ยมบ้านนักเรียน 100_
previous arrow
next arrow

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  [ รายละเอียด ]
 • แก้ไขประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 [ รายละเอียด 1 ]
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 [ รายละเอียด 1 ]    [ รายละเอียด 2 ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [ รายละเอียด ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  [ รายละเอียด ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [ รายละเอียด ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [ รายละเอียด ]  [ ใบสมัคร ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ราชบุรี เขต 1 [ รายละเอียด ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ย้ายและโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) [ รายละเอียด ]
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด [ รายละเอียด ]
 • ค่าพิกัดแกง X และแกน Y ของโรงเรียนในสังกัด สพท.ราชบุรี เขต 1 [รายละเอียด]
 • E-mail Address ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  (obecmail.obec.go.th) [ รายละเอียด ]
 • E-mail Address ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 (ratchaburi1.org)  [ รายละเอียด ]

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

[ดูข่าวทั้งหมด]

จดหมายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

[ดูข่าวทั้งหมด]

ข่าวการศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เว็บลิงค์

307353553_1854022038263208_3761177254892268690_n
10moe_-01
ดาวน์โหลด
banner-Policyeducation
8จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ-1440-x-490-px
1ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็ก
asem-moe-01
2teacher_s-debt-1440x490-moe-web
4นโยบาย-และจุดเน้น-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566-1440-×-490-px
1
2
3
BN-220764
4
5
Elearning-2565-1
banner1
previous arrow
next arrow

Codeing Thailand
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบริหารงาน บุคคล
ติวฟรีดอทคอม
OBEC Channel
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนวิถีพุทธ
OBEC Content Center
ระบบยื่นคำร้องเทียบวุฒิ
ระบบสารสนเทศ SET

เพลงมาร์ชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด