สพป.ราชบุรี เขต 1

ยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม สพป.ราชบุรี เขต 1

แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

  • แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

รายงานผลการกำกับติดตาม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

ข่าวการศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สื่อ 60 พรรษา
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Distance Learning Information Technology

เอกสารดาวน์โหลด

สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ

เว็บลิงค์

Codeing Thailand
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบริหารงานบุคคล
ติวฟรีดอทคอม
OBEC Channel
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนวิถีพุทธ
OBEC Content Center
ระบบยื่นคำร้องเทียบวุฒิ
ระบบสารสนเทศ SET

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1