สพป.ราชบุรี เขต 1

ยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ

1
2
3
previous arrow
next arrow

ภาพข่าวกิจกรรม สพป.ราชบุรี เขต 1

Powered by Custom RSS Feed

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

  • แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงาน/กำกับติดตาม

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

ข่าวการศึกษา

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เอกสารดาวน์โหลด

สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ

เว็บลิงค์

Codeing Thailand
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบริหารงาน บุคคล
ติวฟรีดอทคอม
OBEC Channel
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนวิถีพุทธ
OBEC Content Center
ระบบยื่นคำร้องเทียบวุฒิ
ระบบสารสนเทศ SET

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1