Sorting by

×

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04188/ว625คลิกที่นี่
2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565 ,อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 10.20น.
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่อัพเดตการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 10 พ.ย. 2565 เวลา 09.45น
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่อัพเดต 15 พ.ย. 2565 เวลา 14.10น.
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่อัพเดต 9 พ.ย. 2565 เวลา 15.40น.
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่อัพเดต กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ 14 พ.ย. 2565 เวลา 15.30น.,
กลุ่มกิจกรรมภาษาจีน 15 พ.ย. 2565 เวลา 14.20น.
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่อัพเดตกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC), 13 พ.ย. 2565 เวลา 21.00น.
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่
อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 12.00น.
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่