สพป.ราชบุรี เขต 1

ผู้บริหารการศึกษา

นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9864937
อีเมล์ : yunyong6670@gmail.com

นางรังษิยา อมาตยคง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8388876
อีเมล์ : rangsiya2008@gmail.com

นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9430475
อีเมล์ :
wut19122507@gmail.com

นางจงรักษ์ ศรีทิพย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3915665
อีเมล์ :
jee1395@hotmail.com