ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

ประกาศการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก
(กรุณากรอกอีเมล์แอดเดรสเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครคณะกรรมการ เนื่องจากมีการแนบเอกสารหลักฐาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

ปีการศึกษา 2565
ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ สัญลักษณ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

ปีการศึกษา 2565ภาคกลางและภาคตะวันออก
สถานที่พัก โรงแรม ในเขตจังหวัดราชบุรี