Sorting by

×
กันยายน 29, 2022

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางรังษิยา อมาตยคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รูปแบบออนไลน์ โดยมี นางอรวรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1…..[อ่านเพิ่มเติม]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Related News