Sorting by

×
ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกำเนิด รร.คู่พัฒนา รร.สามพี่น้อง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี โดย พลโทไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กับ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมถ์ “โยธินวิทยา” ทั้งสองฝ่าย ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561(ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. 2560) และให้การสนับสนุนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมการเรียนสอนรูปแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน โดยมีโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 โรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนทั้งสาม จะประสานให้ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ในลักษณะโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียน 3 พี่น้อง โดยมีกำหนด Open House เวทีการแสดงออกความรู้สามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬาและศิลปะ ให้สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้อย่างมีความสุข ทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รอบค่ายและใกล้เคียง ในวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.65 ณ รร.กองทัพบอุปถัมภ์โยธินวิทยา…..[ อ่านเพิ่มเติม ]

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

one × 1 =