Sorting by

×
ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี ดร.ฐาปณี พวงงาม รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผอ. สพป.ราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน ในการนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จึงได้จัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 149 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 4,240 คน (ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565) และขอขอบคุณ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผอ.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผอ.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) น.ส.สุวพัชร์ เริ่มภักตร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี นายนิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก.อบจ.ราชบุรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน และผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน…..[อ่านเพิ่มเติม]

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

two × 1 =