Sorting by

×
ประชาสัมพันธ์

ดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 /2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ผู้เข้าประชุมคือ ประธานเครือข่ายที่ 1-9 ตัวแทนผู้บริหารเครือข่ายที่ 1-9 ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง/โรงเรียนบ้านถ้ำหิน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 43 คน ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สพป.ราชบุรี เขต 1…..[ อ่านเพิ่มเติม ]

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

sixteen + 17 =