ประชาสัมพันธ์

มจธ.และกสศ.หารือเรื่องZERO DROPOUT/การช่วยเหลือเด็กช่วงชั้นรอยต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะบุคลากร ร่วมปรึกษาหารือกับ นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมคณะ เรื่อง แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ ZERO DROPOUT และ เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หารือเรื่อง 1. การทำงานช่วยเหลือเด็กช่วงชั้นรอยต่อ และศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤติ (เป็นการสานต่องานเดิม) 2. การทำงานด้านเด็กปฐมวัย 3. โครงการ FSQL ของ world bank เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง (Learning Access) รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพ (Quality) การศึกษา และเกิดกลไกการทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีความยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สพป.ราชบุรี เขต 1…..[ อ่านเพิ่มเติม ]

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 + 7 =