ประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นอื่นๆที่สนใจในสาระวิชาภาษาไทย หัวข้อ “Learning Loss ประเด็นการอ่าน” สังกัด สพป.รบ 1 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคณะแกนนำผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและผลงานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประกอบด้วย
1) นางอรวรรณ แดงประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
2) นางอรวรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์
3) นางเบญจวรรณ์ รวมแสง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)
4) นางสาวบุษปวัน ปรีชาญาณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)
5) นางสาวอารียา สุยะทา ครูโรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
6) นางสาวสิริวิมล ชยากรวิกรม ครูโรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
7) นายสิริวัตร สมใจ ครู โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ลำดับ1 ของเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.50 โดยนางอมรรัตน์ ฟักเขียว ครูโรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)…..[ อ่านเพิ่มเติม ]

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

seven + two =