ประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนปฐมวัย PLC ทางออนไลน์ (Google Meet)
โดยท่าน ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นางสาวสาริกา ราชบุญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง เป็นประธานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยนางสาวจริยา สุธาพจน์ และนางประกายมาศ บุญสมปอง นายคำรณ สะอาดศึกษานิเทศก์ ร่วมกับครูแกนนำ ได้แก่
๑ นางปิยรัตน์ โลดโดด ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
๒ นางสาวปณิตา ศิลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม
๓ นางสาวกนกวรรณ ซื่อจริง ครูโรงเรียนวัดพเนินพลู
๔ นางสาววลัยรัตน์ จันทร์เสมา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
๕นางสาวสิริพร ลิ้นจี่ ครูโรงเรียนบ้านไพรสะเดา
๖ นางสาวธนัธชนก สุขเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง…..[ อ่านเพิ่มเติม ]

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

one × four =