ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS มี นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมคือผู้บริหาร ครู หรือผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาอำเภอเมืองและจอมบึง รวมจำนวน 83 คน ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการทำงานที่สอดคล้องกันเป็นระบบ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น…..[ อ่านเพิ่มเติม ]

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

15 + two =