สพป.ราชบุรี เขต 1

ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.   
       หยุดทำการในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อหน่วยงาน : ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หมู่ 10 ถนนเสือป่า 
        ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
เบอร์โทรศัพท์ : 
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
ประชาสัมพันธ์032-321914หน้าห้อง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1032-337645
หน้าห้อง รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1032-327718กลุ่มอำนวยการ032-338984
กลุ่มบริหารงานบุคคล032-328756กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-321982
กลุ่มนโยบายและแผน032-326013กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล032-323385
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา032-327140
เบอร์ภายใน
หน้าห้อง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1ต่อ 111หน้าห้องรอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1ต่อ 121
กลุ่มอำนวยการต่อ 131กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 141
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล (ICT)ต่อ 151กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 161
กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 171กลุ่มกฏหมายและคดีต่อ 181
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ 191กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯต่อ 201
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 211หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 221
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาต่อ 231
โทรสาร : 032-310583, 032-326013, 032-328756
อีเมล์ และการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ :
    อีเมล์ : ratchaburi1@ratchaburi1.org
    แฟนเพจ สพป.ราชบุรี เขต 1 : https://www.facebook.com/สพปราชบุรี-เขต-1