เดือน: <span>มิถุนายน 2020</span>
เดือน: มิถุนายน 2020

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ปัจจุบัน งานในด้านการศึกษ …

แนวทางการเขียนรายงานการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย

 ชื่อโครงงาน …&#823 …

การทำวิจัยในชั้นเรียน…ไม่ยากอย่างที่คิด

มาถึงช่วงเวลานี้ทุกท่านคง …

เครื่องมือสำหรับครูยุค 4.0

เครื่องมือครู คือวิธีการท …