วัน: <span>9 มิถุนายน 2020</span>
วัน: 9 มิถุนายน 2020

แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการกระทำความผิดเล็กน้อย

แนวทางการลงโทษทางวินัยข้า …

การปฏิบัติและการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ในปัจจบันนี้ทุกท่านคงปฏิเ …