การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์


การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ Graphic Design คือ การออกแบบเพื่อการเผยแพร่ เป็นงานออกแบบที มุ่งชักชวนเรียกร้อง หรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ บริการ และความคิดต่างๆ ซึ งเป็นงานในลักษณะการพิมพ์ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานโฆษณา ภาพถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ นิทรรศการเป็นต้นการออกแบบสิ งพิมพ์ เป็นส่วนหนึงของการออกแบบสื่อสาร (Communication Design) สิ่งทีควรคํานึงถึงอย่างมาก คือ ผู้ออกแบบจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการทํางาน มีแนวคิดที่ก้าวหน้าทันสมัย ทั้งความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ

http://ratchaburi1.org/plan/downloads/unit7.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *