กลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่มกฏหมายและคดี

มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และ กระบวนการรักษาจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   มาตรฐานทางจริยธรรม ประ …

แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการกระทำความผิดเล็กน้อย

แนวทางการลงโทษทางวินัยข้า …