คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Infographic (อินโฟกราฟิกส์ )

Infographic (อินโฟกราฟิกส์ ) https://dri … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | ใส่ความเห็น

การวัดและประเมินผล

การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการซึ่งปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | ใส่ความเห็น

Active Learning

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | ใส่ความเห็น

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ปัจจุบัน งานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | ใส่ความเห็น

แนวทางการเขียนรายงานการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย

 ชื่อโครงงาน ………&#8230 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | ใส่ความเห็น

การทำวิจัยในชั้นเรียน…ไม่ยากอย่างที่คิด

มาถึงช่วงเวลานี้ทุกท่านคงตระหนักดีแล้วว่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | ใส่ความเห็น