คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทักษะครูในศควรรษที่ 21

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 การจะพัฒนาผู้เรีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

ความเข้าใจในการบริจาคเลือด

การบริจาคเลือด เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำไ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

ระเบียบการลาศึกษาเพิ่มเติม ปี 2559

ระเบียบลาศึกษาต่อ

โพสท์ใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

เทคนิคการพูดต่อสาธารณชน

โพสท์ใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ใส่ความเห็น