คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

การสร้างสื่อการเรียน

การสร้างสื่อการเรียนรู้ E-Book หมายถึง ห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | ใส่ความเห็น

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ Graphic Desi … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | ใส่ความเห็น

การปฏิบัติและการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ในปัจจบันนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตนเอ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | ใส่ความเห็น

การปฏิบัติและการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนะนำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | ใส่ความเห็น

การพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง

เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับอินเทอ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | ใส่ความเห็น

การสร้างเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Jo … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | ใส่ความเห็น