กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์

เรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ …

การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฯ

การดูแล บำรุง รักษา คอมพิ …

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

คู่มือเรียนรู้เกี่ยวกับระ …