คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มอำนวยการ

ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐเป็นแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยหล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

พาไปรู้จักความหมายและที่มาที่ไปของคำว่า New Normal แบบเข้าใจง่ายๆ

พาไปรู้จักความหมายและที่มาที่ไปของคำว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

วัฒนธรรมองค์กรของชาว สพป.ราชบุรี เขต 1

วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

การสรรหาและการเลือก ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563

ตามกฎกระทรวง  กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

Service Mind นั้น สำคัญไฉน

Service Mind นั้น สำคัญไฉน           Ser … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

สร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างความคิดที่ดี ชีวิตการทำงานก็จะเป็นสุข

สร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างความคิดที่ดี ชีว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น