คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มนโยบายและแผน

การของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

การขอจัดตั้งงบประมาณ นอกจากงบปกติประจำปี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

ความสำคัญในการดูแลความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเรียน อาคารประกอบ

อาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

การขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

การสร้างสื่อการเรียนรู้

การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม I Love Libra … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มนโยบายและแผน | 1 ความเห็น